ስለ ኢሮብ ህዝብ ያገባኛል !

ከአምዶም ገብረሥላሴ

ከዚህ በታች የተዘረዘሩ ስዎች ከኢሮብ ማህበረሰብ ከ ዓመታት በፊት በሸዓብያ ተጠልፈው ተወስደው እስካሁን ህልውናቸው ያልታወቀ ዜጎቻችን ናቸው።

የዶ/ር ዓብይ ኣሕመድ መንግስት ከ1990 ዓ/ም ጀምሮ ብየዓመቱ በሻዕብያ ታጢቂዎች እየታፈኑ እየተወሰዱ ህልውናቸው የማይታወቁ ዜጎቻችን ሁኔታ እንዲያረጋግጡልን እንጠይቃለን።

በሻዕብያ ከባዳ እስከ ሑመራ ድረስ ተጠልፈው የተወሰዱ ዜጎቻችን ህልውና ኣጣርተው እንዲመለሱ እንዲያደርጉልን እንጠይቃለን።

1 ዓብዱ ወ/ዮሃንስ ተስፉ፣ ወንድ፣ ዓዳጋ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

2 ሓድጉ ካሕሳይ፣ ወንድ፣ ሓይዲለ አድጋዲ ዓረ ኢሮብ 1990

3 አብራሃ ገብራይ ካሕሳይ፣ ወንድ፣ ዓዳጋ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

4 አብራሃ ገብሩ ወልዱ፣ ወንድ ፣ዓዳጋ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

5 አብራሃ ኢማልማሊ፣ ወንድ፣ ዱልቢዓረ ዓሊተና ኢሮብ 1991

6 አብራሃ ስብሓት ሞሳ፣ ወንድ፣ ኣሞመዐት ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

7 አብራሃ ገብራይ ተስፋይ፣ ወንድ፣ ዲያ ዓሊተና ኢሮብ 1991

8 አብራሃ ዝግታ ተስፋይ፣ ወንድ፣ ጋማዻ ዓሊተና ኢሮብ 1991

9 አብራሃም ሶሎሞን። ወንድ፣ ጋቢሓር ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1990

10 ዓዳዩ ምራጭ ፍሱሕ፣ ወንድ፣ ማስሓፍታ ዋርዓትለ ኢሮብ 1990

11 ዓዱማ ሓጎስ ተስፉ፣ ወንድ፣ ሓላልዓሳ ኣራዕ ኢሮብ 1991

12 ዓዶዓሊ ስብሓት መድሂን፣ ወንድ፣ ኣሊባዱም ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

13 ዓዶኒ ዮሃንስ ገብሩ፣ ሴት፣ ዓዳጋ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

14 ዓዶዐማር ወልደ ገብራይ፣ ወንድ፣ ሁዳሞ ዓሊተና ኢሮብ 1991

15 አለማ ገብራይ ተስፉ፣ ወንድ፣ ዳሮ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

16 አለማ ሓይላት ለምለም፣ ወንድ፣ ሳራይታራሕ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

17 አለማ ኃ/ማርያም ግደይ፣ ወንድ፣ ካቲ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

18 አለማ ተስፋይ ዓዳጊስ፣ ወንድ ኣዎ ዓሊተና ኢሮብ 1991

19 አለማ ተስፋይ ካሕሳይ፣ ወንድ፣ ዲያ ዓሊተና ኢሮብ 1991

20 አለማ ተሰማ ገብራይ፣ ወንድ፣ ኣበ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

21 አሰፋ ሓጎስ፣ ወንድ፣ ማይፂዓ ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1992

22 አስፋሃ ግደይ ተስፋይ፣ ወንድ፣ ኣርጉሎ ዓሊተና ኢሮብ 1991

23 አትክልቲ በየነ ወልደ፣ ወንድ፣ ዋንካቦ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

24 በርሀ መድሂን ሓጎስ፣ ወንድ፣ ሳባቲት/ሳኒት ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1991

25 በርሀ ተስፋይ ወልደ፣ ወንድ፣ ዳሮ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

26 በርሀ ወ/ገብሬል በየነ፣ ወንድ ፣ዓጋራለኮማ ኢሮብ 1990

27 ብርሃነ ገ/ሚካኤል ሓድጉ፣ ወንድ፣ ሓይዲለ ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1990

ተጨማሪ ያንብቡ:  ለብአዴን መኖር የሚከፈለዉ መስዋዕትነት ስንት ነዉ ?

28 ብርሃነ ኪዲነ ተስፋይ፣ ወንድ፣ ኣቡርታ ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1992

29 ብርሃኑ ፃዕሩ ሓጎስ፣ ሴት ዓዳጋ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

30 ብስራት ሓጎስ ካሕሳይ ወንድ፣ ሓይዱለ ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1990

31 ብሩር ሓጎስ ገብሩ፣ ሴት ሓላልዓሳ ኣራዕ ኢሮብ 1991

32 ዳዉድ አብራሂም፣ ወንድ ዋርዓትለ ኢሮብ 1994

33 ዳሃብ ሓጎስ ሃውኩ፣ ሴት ሳራታራሕ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

34 ደስታ ሓጎስ/ጉዑላይ ወልደ፣ ወንድ፣ ጋራሳ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

35 ደስታ ተስፋይ ሞሳ፣ ወንድ ኣሞመዐት ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

36 ደስታ ወ/ጊርጊስ ሃይሉ፣ ወንድ ኣራዕኮማ ኣራዕ ኢሮብ 1991

37 ፋና አብራሃ ገብሩ፣ ሴት ዓዳጋ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

38 ፍስሃየ ምስግና ተስፋይ፣ ወንድ ኣቡርታ ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1991

39 ከሓሰ ተካ፣ ማይጺዓ አድጋዲ ዓረ ኢሮብ 1994

40 ፍሱሕ ፃድዋ ሓጎስ፣ ወንድ ሓይዱለ ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1991

41 ፍሱሕ ወልደ ስብሓት ወንድ ዶላ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

42 ፍሱሕ ወልደ ወ/ስላሴ ወንድ ጋራሳ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

43 ፍረወይኒ ወልደ ሓጎስ ሴት ሳራታራሕ ዋርዓትለ ኢሮብ 1992

44 ገብረ አብራሃ ገብራይ ወንድ ዋንካቦ ዋርዓትለ ኢሮብ 1994

45 ሓዲሽ ገብሩ ሓዲለ ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1990
46 ገ/ዮሃንስ ሓጎስ ወንድ ሓይዱለ ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1991

47 ገ/ዮሃንስ መሓሪ ዲነ ወንድ ዓዲጋ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

48 ግደይ ሓጎስ ስብሓት ወንድ ማድዓ ዓጋራለኮማ ኢሮብ 1990

49 ግርማይ ተስፋይ ወንድ ኣቡርታ ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1991

50 ግርማይ ወ/ሚካኤል ወንድ ኣሞመዐት ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

51 ሓጎስ አምሩ ካሕሳይ ወንድ ዓዳጋ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

52 ሓጎስ ሃይሉ ገ/ስላሴ ወንድ ማይፂዓ ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1991

53 ሃይለ በርሀ ወልደ ወንድ ዋርዓትለ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

54 ሃይለ ሓጎስ ካሕሳይ ወንድ ዓውዲ ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1991

55 ኃ/ስላሴ ግደይ ደስታ ወንድ ዲሮ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

56 ሃይሉ በርሀ ወልደ ወንድ ዓዲጋ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

57 ሓሊቦ ካሕሳይ ሓጎስ ወንድ ዲሮ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

58 ካሕሳይ መሓሪ ሓድጉ ወንድ ሓይዱለ ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1991

ተጨማሪ ያንብቡ:  ”የራሷ እያረረባት የሰው ታማስላለች” (ዘ-ጌርሣም)

59 ካሕሳይ ሓጎስ ተስፉ ወንድ ኣራዕኮማ ኣራዕ ኢሮብ 1990

60 ካሕሳይ ምራጭ ፍሱሕ ወንድ ማስሓፍታ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

62 ካሕሳይ ወ/ሚካኤል ወንድ ኣሞመዐት ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

62 ቄስ ዓደማ ገ/ጻድቃን ወንድ ኡንጉረዓለ ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1990

63 ግርማይ ፍትዊ ወንድ እንጉራዕለ ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1991

64 ቄስ ሓድጉ ገብራይ ወንድ ማይፂዓ ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1991

65 ኪዲነ ሓሊቦ ሓጎስ ወንድ ዋንካቦ ዋርዓትለ ኢሮብ 1994

66 መሓሪ ኃ/ስላሴ ግደይ ወንድ ዓጋራለ ዓጋራለኮማ ኢሮብ 1991

67 መሓሪ ሓጎስ ተስፉ ወንድ ሓላልዓሳ ኣራዕ ኢሮብ 1991

68 ማይሲሶ ገብሩ ሮብሊ ወንድ ጊቢዲዎ ዓሊተና ኢሮብ 1990

69 መብራህቶም ወ/ገብርኤል ወንድ ዓጋራለ ዓጋራለኮማ ኢሮብ 1990

70 መድህን ፍሱፍ ዳበሳይ ወንድ ኣሞመዏት ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

71 ምስግና ዮሃንስ ሓጎስ ወንድ ዓሰፋት ዓጋራለኮማ ኢሮብ 1990

72 ምሕረት በርሀ ወ/ስላሴ ሴት አቡርታ ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1991

73 ምስግና ገ/ጊዮርግስ ወንድ ኩርቢያ ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1991

74 ንጉሰ ተስፋይ ወልደ ወንድ ዲሮ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

75 ስዩም ወልደ ተስፋይ ወንድ ኣቡርታ ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1991

76 ጠዓመ ገብራይ ሓጎስ ወንድ ሓይዱለ ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1991

77 ጠዓመ ኪዲነ ጻድዋ ወንድ ሳባቲት ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1990

78 ተስፋይ ገብራይ ሓጎስ ወንድ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

79 ተስፋይ ሓጎስ ካሕሳይ ወንድ ሓሓይቲ ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1991

80 ተስፋይ ካሕሳይ ተስፉ ወንድ ዓዳጋ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

81 ተስፋይ ንጉሰ ለምለም ወንድ ጊቢዲዎ ዓሊተና ኢሮብ 1991

82 ተስፋይ ወ/ጊኦርግስ በየነ ወንድ ኣቡርታ ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1991

83 ተስፋይ ዮሃንስ ሓጎስ ወንድ ሳብዓታ ኣራዕ ኢሮብ 1990

84 ጥዐም ፉና ሓይላት ወንድ ጋራሳ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

85 ፀጋ አብራሃ ተስፋይ ሴት ሓይዱለ ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1991

86 ፀጋይ ምራጭ ፍሱሕ ወንድ ማስሓፍታ ዋርዓትለ ኢሮብ 1990

87 ወ/ጊዮርጊስ በየነ ወንድ አቡርታ ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1991

88 ወ/ጊየርጊስ ካሕሳይ ወንድ ዓዳጋ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

89 ወልደ ስብሓት ሞሳ ወንድ ኣሞመዏት ዋርዓትለ ኢሮብ 1990

ተጨማሪ ያንብቡ:  የአገዛዙ ሰራዊት ጭካኔ ቃላት የሚገልጹት አይደለም። እውን የኢትዮጵያ ማህጸን ያፈራችው ሰራዊት ነው? - መሳይ መኮንን

90 ዮሃንስ ሓጎስ ካሕሳይ ወንድ ኣሙዕዳጋ ዋርዓትለ ኢሮብ 1990

91 ዮሃንስ ማሓሪ ሓጎስ ወንድ ሓይዲለ ኣድጋዱዓረ ኢሮብ 1991

92 ዮሃንስ ተስፋይ ወልደ ወንድ ዓዶኮማ ዋርዓትለ ኢሮብ 1991

93 ሓጎስ ዳማና፣ ወንድ፣ ዓሊተና ኢሮብ 1991

94 ዳሃብ ገብራይ ሃውኩ፣ ሴት ሳራታ ኢሮብ 1991

95 ካሕሳይ ሞሳ ወልዱ ወንድ ጋራሳ ወርዓትለ ኢሮብ 1991

96 ድምጹ ኪዳነ ካሕሳይ ፣ወንድ ሓይዲለ፣

97 ተስፋይ ዝግታ ግደይ፣ ወንድ፣ ዓሊተና/ጋማዳ ኢሮብ 1990

* ከዛላምበሳና ኣካባቢው የተጠለፉ፦
1፣ ተስፋይ ገ/ስላሰ ተላ(ተስፋይ ዓድናነ)አቦ 8 ቆልዑ,ዛላምበሳ _አራጉሮ 1990እተጨውየ

2፣ ኪዳነ ገ/ማርያም ረዳ አቦ 7 ቆልዑ ዛላምበሳ_አራጉሮ 1990 ምስ በዓልቲ ቤቱ ጣዕሙ አማረ ,እተጨውዩ

3፣ ደስታ በርሀ አቦ 10 ቆልዑ,ዛላምበሳ_አዲስ አለም 1990 እተጨውየ

4፣ ተመልሶ ገብረሄት አቦ 8 ቆልዑ ,ዛላምበሳ,አዲስ አለም1990 እተጨውየ

5፣ ተክለ ጸጋይ ወልደ ጻድቃን አቦ 4 ቆልዑ ,ዛላምበሳ_አዲስ አለም1990 እተጨውየ

6፣ አረፋይነ መዝገቦ አቦ 5 ቆልዑ ዛላምበሳ_አራት ኪሎ 1990 እተጨውየ

7፣ ተኪኤ ጭሮም ደስታ አቦ 7 ቆልዑ ,ዛላምበሳ_ጉልትናን ዓድናነ 1990 እተጨውየ

8፣ በርሀ ተወልደ ብርሃን አቦ 5 ቆልዑ,ዛላምበሳ አዲስ አለም ጻሕዋ 1990 እተጨውየ

9፣ ደስታ አለም ነጋሽ አቦ 4 ቆልዑ,ዛላምበሳ,አዲስ አለም ጥርቐ 1990 እተጨውየ

10፣ አፈወርቂ መሓሪ ሓጎስ አቦ 3 ቆልዑ ዛላምበሳ,ሑጻ 1990 እተጨውየ

11፣ ሃይለ ቐሺ ብርሃነ መስቀል አቦ 4 ቆልዑ,ዛላምበሳ,ሑጾት 1990 እተጨውየ

12፣ ኪሮስ ቀሺ ጸጋይ አቦ 2 ቆልዑ ዛላምበሳ,ሑጾት። ብ1990 እተጨውየ

13፣ ታደሰ አለም ቀሺ በርሀ(መንእሰይ)ዛላምበሳ,ምድርባ ብ1990 እተጨውየ

14፣ ተክለ አብ ግደይ ጻድቕ (መንእሰይ) ዛላምበሳ,ምድርባ ብ1990 እተጨውየ

15፣ ገብረ ሊባኖስ የማነ (መንእሰይ) ዛላንበሳ;ሰማዝ ብ1990 እተጨውየ

16፣ ሃይለ አማረ ገብረ ማርያም አቦ 3 ቆልዑ ,ዛላምበሳ;ምድርባ ጠሰነ 1990 እተጨውየ

17፣ ፍረ ቀሺ ገብሪሃንስ ወለዮሃንስ (መንእሰይ) ምድርባ 1990 እተጨውየ

18፣ ህንጻ ቀሺ አብርሃ(መንእስይ) ሰማዝ 1990 እተጨውየ

19፣ -ወልደአብ ግደይ ጻድቅ። (መንእሰይ) ዛላምበሳ 1990 እተጨውየ

20፣ ሓዱሽ አለም ገ/ሔር አቦ 2 ቆልዑ .ምድርባ 1990 እተጨውየ.

21፣ ብርሃነ ወለገብርኤል ተስፋይ አቦ 6 ቆልዑ, ዓድናነ1990 እተጨውየ

22፣ መዝገቦ ሰላሴ ሞሳ አቦ 1 ቆልዓ, ዛላምበሳ ምድርባ 1991 እተጨውየ።

#ስለ_ኢሮብ_ህዝብ_ያገባኛል !

4 Comments

  1. አምዶም ገብረሥላሴ “ወርቅም” ይጠለፉል እንዴ። ምናልባት የዚያ አካባቢ “ወርቆች” ቀለጠው ይሸጡ እንደሆን እንጅ መጠለፍ እንኳ እንጃ የማይመስል ነገር ነው። ፕሬዚዳንት ኢሣያስ አፈወርቂ ምናልባት ከሳውዲ አረቢያ የጠራ ወርቅ ስለሚያገኙ የዚያን አካባቢ “ወርቆች” ለዉጭ ንግድ ይጠቀሟባቸው ይሆናል። ግን ለመቀላቀል ደግሞ በቅርባቸው ካለው “ወርቅ” ቢዘግኑ ምን ክፋት አለው? ያውም 22 ካራት ብቻ ነው እንዴ እስከአሁን የዘገኑት ከ ትግሬ አፈር? ኡምምምምምም ያሳዝናል

  2. አምዶም ገብረሥላሴ “ወርቅም” ይጠለፉል እንዴ። ምናልባት የዚያ አካባቢ “ወርቆች” ቀለጠው ይሸጡ እንደሆን እንጅ መጠለፍ እንኳ እንጃ የማይመስል ነገር ነው። ፕሬዚዳንት ኢሣያስ አፈወርቂ ምናልባት ከሳውዲ አረቢያ የጠራ ወርቅ ስለሚያገኙ የዚያን አካባቢ “ወርቆች” ለዉጭ ንግድ ይጠቀሟባቸው ይሆናል። ግን ለመቀላቀል ደግሞ በቅርባቸው ካለው “ወርቅ” ቢዘግኑ ምን ክፋት አለው? ያውም 22 ካራት ብቻ ነው እንዴ እስከአሁን የዘገኑት ከ ትግሬ አፈር? ኡምምምምምም ያሳዝናል

  3. አምዶም ገብረሥላሴ ለካስ “ወርቆቹም” ይጠለፋሉ…? ፕሬዚዳንት ኢሣያስ አፈወርቂ እረጅም እድሜ ይስጣቸው:፡ ከትግሬው ወያኔ ወጠተው ወደ ትግሬው አረና ውስጥ የተሸበለሉት እነ ገብሩ አስራትማ፡ የግመል ዉኃ መጠጫ ነው ያሉትን ባደሜ ፕሬዚዳንት ኢሣያስ አፈወርቂ በ “ወርቆች”፡ ጉልበት ሊያለሙት ይሆናል። ታዲያ ምን አለበት የግመል ውኃ መጠጫ ከሚሆን “ወርቆቹ” ቢጠቀሙ ችግሩ ምንድር ነው…አምዶም? ሁሌም በቅናት መንደድ ምን ይሉታል? ደግሞስ 22 ካራት “ወርቅ” ብቻ ነው እንዴ በኢሣያስ የሚነጠረው?፡ ጉድ በል ጎንደር! እባክዎ ፕሬዚዳንት ኢሣያስ ምናልባት ከ ንጉሥ አብይ አህመድ ጋር ከተገናኙ 22 ካራት “ወርቅ” ብቻ ባድሜን አይለማም። በርከት ያሉ “ወርቆች” ያስፈልጋሉ ለባድሜ ብቻ የሚል ማስታወሻዎን እንዲያቀርቡላቸው ከአደራ ጋር አሳስበዎታለሁ። እነ አምዶም ገብረሥላሴ ግን ከሁሉም ጋር መናቸፉን መቼ ይሆን የምታቆሙት ? ይሄ የበታችነት ሰሜት እኮ በዘረፋ ሃብትም ሆነ በልመና ገንዘብ ሊታከም አልቻለም guys? ለዚህ ነው እነ አምዶም እደሜ ልክ እየዘረፉም ፡ እየለመኑም ከለቅሶ መውጣት ያልቻሉት። መጥኔ! አምላክ ይሠውርን ከእንዲህ አይነቱ ኩነኔ።

  4. አምዶም ገብረሥላሴ ለካስ “ወርቆቹም” ይጠለፋሉ…? ፕሬዚዳንት ኢሣያስ አፈወርቂ እረጅም እድሜ ይስጣቸው:፡ ከትግሬው ወያኔ ወጠተው ወደ ትግሬው አረና ውስጥ የተሸበለሉት እነ ገብሩ አስራትማ፡ የግመል ዉኃ መጠጫ ነው ያሉትን ባደሜ ፕሬዚዳንት ኢሣያስ አፈወርቂ በ “ወርቆች”፡ ጉልበት ሊያለሙት ይሆናል። ታዲያ ምን አለበት የግመል ውኃ መጠጫ ከሚሆን “ወርቆቹ” ቢጠቀሙ ችግሩ ምንድር ነው…አምዶም? ሁሌም በቅናት መንደድ ምን ይሉታል? ደግሞስ 22 ካራት “ወርቅ” ብቻ ነው እንዴ በኢሣያስ የሚነጠረው?፡ ጉድ በል ጎንደር! እባክዎ ፕሬዚዳንት ኢሣያስ ምናልባት ከ ንጉሥ አብይ አህመድ ጋር ከተገናኙ 22 ካራት “ወርቅ” ብቻ ባድሜን አይለማም። በርከት ያሉ “ወርቆች” ያስፈልጋሉ ለባድሜ ብቻ የሚል ማስታወሻዎን እንዲያቀርቡላቸው ከአደራ ጋር አሳስበዎታለሁ። እነ አምዶም ገብረሥላሴ ግን ከሁሉም ጋር መናቸፉን መቼ ይሆን የምታቆሙት ? ይሄ የበታችነት ሰሜት እኮ በዘረፋ ሃብትም ሆነ በልመና ገንዘብ ሊታከም አልቻለም guys? ለዚህ ነው እነ አምዶም እደሜ ልክ እየዘረፉም ፡ እየለመኑም ከለቅሶ መውጣት ያልቻሉት። መጥኔ! አምላክ ይሠውርን ከእንዲህ አይነቱ ኩነኔ።
    ስለ ባድመ አለመልማትም ያገባኛል – ዕቃን ወደ ቀበሌ
    ትም ያገባኛል። እቃን ወደ ቀበሌ

Comments are closed.

Share