/

Hiber Radio: “የጎንደሩ የተቃውሞ ሰልፍ ለመሳተፍ ለሱዳን መሬታችን ከተሰጠበት አካባቢ ያሉ ጉዳዩን የሚያውቁ በርካቶች እንሳተፋለን ብለዋል”

የህብር ሬዲዮ ጥር 18 ቀን 2006 ፕሮግራም

ጋዜጠኛ ሃብታሙ አሰፋ
ጋዜጠኛ ሃብታሙ አሰፋ
>

አቶ አግባው ሰጠኝ የሰማያዊ ፓርቲ የጎንደር ተወካይ ለህብር ከሰጡት ቃለ ምልልስ የተወሰደ

>

ጋዜጠኛ ፍሬው አበበ የሰንደቅ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ማዕከላዊ ወንጀል ምርመራ ተጠርቶ ቃል የሰጠበትን ጉዳይ በተመለከተ ከሰጠን ቃለ ምልልስ የተወሰደ

የአሜሪካ ዲፕሎማቶች የሰሞኑ የኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ ላይ የተሰጠ አስተያየት ሲቃኝ

ታክስዎን ሲያሰሩ የኦባማ ኬርን እያሰቡ( አቶ ተካ የሰጡት ሙያዊ ማብራሪያ)

የአቶ ሌንጮ ለታ የተቃርኖ ፖለቲካዊ ተሳትፎና የአሜሪካ ዲፕሎማቶች ከህወሃት ጋር ስላላቸው ውስጣዊ ወዳጅነት ያረጋገጡበት የምስጡር መልዕክት ከዊክሊክስ ፋይል እና ከሃያ ዓመት በፊት ሌንጮ ማንነታቸውን ያጋለጡበት አጋጣሚ(ወቅታዊ ትንታኔ ካለፈው የቀጠለ )

ሌሎችም ዝግጅቶች

ዜናዎቻችን

ሰማያዊ ፓርቲ ለሱዳን የተሰጠውን መሬት በመቃወም በጎንደር ለጠራው ሰልፍ ቅስቀሳ እጀምራለሁ አለ

በኦሮሚያ ከ100 ሺህ በላይ ነዋሪዎች የዐይናቸውን ብርሃን ለማጣት ተቃርበዋል

አልሸባብ በኢትዮጵያ ጦር ላይ የተጠናከረ ጥቃት ለመፈጸም ዛተ

አረና በጫና በአዴግራት የጠራውን ስብሰባ ሰረዘ

ለሰልፉ ቅስቀሳ የሄዱ አመራሮችና አባላት በቅጥረኞች መደብደባቸው ተገለጸ

አገዛዙ አፈንኩት ያለው የሙስሊሞች ሰላማዊ እንቅስቃሴ በድጋሚ አገረሸ

ለኢትዮጵያዊቷ ሞት ተጠያቂ የሆኑ ባልና ሚስቶች በዱባይ ከፍተኛ ቅጣት ተጣለባቸው

ሌሎችም ዜናዎች አሉ