ስለ እኛ

The Habesha serves as a comprehensive Ethiopian news outlet, delivering impartial news, diverse viewpoints, and various topics spanning the political landscape to the Ethiopian audience. Our dedication lies in distinguishing between news reporting and opinion pieces, encompassing a wide range of subjects such as health, education, politics, entertainment, and sports. Furthermore, our editorial segment is devoted to promoting Democracy and Human Rights.

We encourage you to visit us regularly, as we strive to provide an enjoyable experience for you. Your feedback is highly valued, so please feel free to send us any comments or questions you may have regarding zehabesha.com.

aaebeje@gmail.com
admin@zehabesha.com
Info@zehabesha.com
971-427 6404

Alyou Tebeje is the proprietor and publisher of the esteemed publication, The Habesha. Prior to this role, he successfully managed the websites of Coalition North America, Coalition, Unity Party, and the renowned “Finote” Freedom of Expression magazine.


አልዩ ተበጀ  የzehabesha.com መስራች ዋና አሳታሚ እና ስራ አስፈፃሚ ሲሆን ከዚህ ቀደም በቅንጅት ሰሜን አሜሪካ፣ ቅንጅት፣ አንድነት ፓርቲ እና ፍኖተ ነፃነት ድረ-ገጾች ይመራ ነበር።
# እባኮዎትን ስልክ ቁጥሩ የሚያገለግለው ለ zehabesha.com ግንኙነት ብቻ ነው ።


zehabesha.com serving from 2005 to present

Please Give Your Own Honest Opinion About US

Your opinion matters to us! If you love our work then your reviews helps us to improve our work and enhance the value we stand for. With your help, we can gain greater visibility  Click here to Review 

zehabesha Main page 1 1 1


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Go toTop