/

Hiber Radio: በደቡብ ሱዳን የተከሰተው የጎሳ ግጭት በኢትዮጵያ እንዳይከሰት የሚመለከታቸው ሁሉ ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ ተጠየቀ

የህብር ሬዲዮ ታህሳስ 13 ቀን 2006 ፕሮግራም

ጋዜጠኛ ሃብታሙ አሰፋ
ጋዜጠኛ ሃብታሙ አሰፋ
<... ...>

አቶ ኤልያስ ወንድሙ የጸሐይ አሳታሚ ባለቤትና ስራ አስኪያጅ ከሶስት ቀን በሁዋላ ለገበያ ስለሚቀርበው የሻምበል ፍቅረ ስላሴ > መጽሐፍ ከህብር ሬዲዮ ተጠይቆ ከሰጠው ማብራሪያ የተወሰደ ሙሉውን ያዳምጡት

> አቶ ኦባንግ ሜቶ ስለ ደቡብ ሱዳን የሰሞኑ ግጭት ለህብር ከሰጡት የተወሰደ

የሱዳኑ አልበሽር ኢትዮጵያና ኤርትራን በእርግጥ ለማስማማት ወይስ ሁለቱ መንግስታት በተቃዋሚዎቻቸው የሚደርስባቸውን ለመከላከል? እውነት ይስማማሉ? አቶ መለስ የሰጉበትን የጓዶአኤርትራን ፍላጎት ዕውን ሕወሃት ማሟላት ይችላል ? የተቃዋሚዎቹስ ሚና(ትንታኔ)

የኦባማ ኬር የመጀመሮያ ዙር ምዝገባ ሰኞ(ከአቶ ተካ ከለለ ጋር ከአትላኢታ ቲኪ ዲሴምበር 23 ይጠናቀቃል።…ኢንሹራንስ ያለውም ተመዝግቦ የገበያ አማራጩን ማየት አለበት? (ስለ ኦባማ ኬር ከአቶ ተካ ከለለ ጋር )

ሌሎችም ዝግጅቶች

ዜናዎቻችን

– በደቡብ ሱዳን የተከሰተው የጎሳ ግጭት በኢትዮጵያ እንዳይከሰት የሚመለከታቸው ሁሉ ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ ተጠየቀ

– ማንዴላን ያሰለጠኑት ኢትዮጵያዊ መኮንን ለቀብሩ ለመሔድ ቪዛ መከልከላቸውን በምሬት ገለጹ

– ኢትዮጵያ በደቡብ ሱዳን ጉዳይ እጇን እንዳታስገባ ተጠየቀ

– በጋዜጠኛ ርዮት ዓለሙ ላይ የተሰጠው የፍርድ ውሳኔ የዳኛው የእጅ ጽሑፍ ሳይሆን የሌላ ሰው መሆኑ ተገለጸ

– ምስጢሩ ሰኞ በርዮት የ30ኛ ወራት እስራት ይፋ ይሆናል

– በሳውዲ በሸሚሴ መጠለያ ያሉ ኢትዮጵያውያን ተቃውሞ አቀረቡ

– ከሳውዲ የመጡ እና በአገር ቤት ያሉ ወጣቶች ተፋጠዋል

ሌሎችም ዜናዎች አሉን